COVID-19 Informatie
HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Normen en waarden

Het dagelijks bestuur van FC Rijnvogels heeft enige tijd geleden besloten om een normen- en waardencommissie in het leven te roepen. Kort voor de zomervakantie van 2017 is de commissie samengesteld en deze enthousiaste personen maken, ieder met zijn / haar eigen achtergrond en expertise daar sinds kort deel van uit: Kim Feelders, Ilona Lange, Annemiek Hulmer, Piet van Kampen, Gerrit Menkveld en John Warmenhoven. Dit voetbalseizoen zullen zij het containerbegrip ‘normen en waarden’ voor FC Rijnvogels handen en voeten gaan geven.

Feelders: ,,Het dagelijks bestuur heeft ons een concrete opdracht verstrekt waar we direct mee aan de slag zijn gegaan. En voor de duidelijkheid, zo’n commissie komt niet uit de lucht vallen want onder de vlag van de K.N.V.B. is er de afgelopen jaren in heel het land al het nodige georganiseerd en op lokaal niveau verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan die actie in Limburg om ouders van de jongste voetballers te wijzen op hoe je ook echt kan genieten langs de lijn van het voetbalspelletje. We hoeven hier bij FC Rijnvogels zeker niet het wiel uit te gaan vinden, er bestaan in den lande al vele ‘best practices’. Wat wij met elkaar gaan opstellen raakt iedereen binnen de club, zowel binnen als buiten de lijnen, van jong tot oud.”

Er is voortdurend contact met een vast aanspreekpunt in het dagelijks bestuur. De opzet is om als het beleidsplan is opgesteld dat te presenteren aan de leden. De Algemene Leden Vergadering zal het dan moeten vaststellen en dan zal er mee moeten worden gewerkt. Op diverse plekken zoals de website en het clubblad, zal iedereen op de hoogte worden gehouden van bepaalde actiepunten. ,,Maar het belangrijkste is om het op zoveel mogelijk plekken binnen de vereniging ook met elkaar te bespreken. Wat willen we nu met elkaar? Waarom? Hoe willen we dat dan ook bereiken? Het geeft al die leden, zijnde spelers, trainers, supporters, ouders, dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan”, aldus de bevlogen voorzitter.

‘Zonder respect geen voetbal’ is de kreet die het spandoek siert dat binnenkort bij alle Katwijkse voetbalverenigingen zichtbaar wordt opgehangen. Hier zijn vijf vuistregels aan verbonden die naar vijf steekwoorden kunnen worden vertaald: sportiviteit, respect, positief, geweldloosheid en acceptatie. Met die andere voetbalverenigingen zal er dan ook geregeld overleg zijn om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Zijn er dan nu geen regels of afspraken op FC Rijnvogels? Feelders: ,,Natuurlijk wel, heel veel is er al maar te vaak is het niet bij iedereen bekend. Met de oprichting van deze normen- en waardencommissie wil het bestuur dat al die losse eindjes bij elkaar komen. Zo kan het gebeuren dat als men lid wil worden van FC Rijnvogels er ook getekend wordt voor wat wij, met elkaar, belangrijk vinden om plezier bij het voetbal te houden. En waar het anders loopt, is altijd het gesprek met elkaar het belangrijkste.”

Vertrouwenspersoon FC Rijnvogels
FC Rijnvogels is een voetbalvereniging die het belangrijk vindt om voor iedereen een omgeving te creëren waarin personen zich veilig voelen. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet FC Rijnvogels er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen FC Rijnvogels plaatsvinden. Om deze reden heeft FC Rijnvogels, naast de Normen en Waarden Commissie, een vertrouwenspersoon aangesteld.  De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling als die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.

Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening;

Vertrouwelijkheid
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen Het delen van iets waar je last van hebt (vb. angst, schaamte, onmacht, etc.) gebeurt dan ook niet. Hierdoor kan het zijn dat diegene dan te lang met iets blijft rondlopen. Het is goed om te weten dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeften dus niets doorvertelt aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met het betreffende persoon te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van diegene die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk. Zij is aangesteld door het bestuur van FC Rijnvogels en valt ook direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van FC Rijnvogels.

De vertrouwenspersoon binnen FC Rijnvogels is Miriam Schelvis, zij is opgeleid tot Landelijk Gecertificeerd Vertrouwenspersoon en vervult deze functie ook beroepsmatig.
Zij is te bereiken per mail via vertrouwenspersoon@fcrijnvogels.nl of telefonisch op nummer 06-15500978. Mocht er toch behoefte zijn om een vertrouwenspersoon te benaderen die volledig buiten de vereniging staat, dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB. Deze is te bereiken per mail via: vcp@knvb.nl

Feelders: ,,Heeft u of heb jij vragen aan ons als commissie of wil je iets melden, maak dan gebruik van dit speciale e-mailadres normenenwaarden@fcrijnvogels.nl, het meldformulier of bel mij op 06-22517179. Wij hebben als commissieleden er heel veel zin in om hiermee aan de slag te gaan vanaf dit voetbalseizoen wetende dat het ook nooit ophoudt en dat het ook alle leden en volgers van onze club raakt. Want FC Rijnvogels zijn we met elkaar!”         

Respect voor elkaar en elkaars spullen, het klinkt simpel maar dat is het zeker niet. Daar kan en moet ieder zijn / haar deel aan bijdragen om FC Rijnvogels een fijne club te laten zijn… en blijven. 

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media