HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Normen- en Waardencommissie

Waarom, wat hoe en wie?
Vier korte vragen met vele antwoorden

Waarom heeft FC Rijnvogels een Normen- en Waardencommissie? 
FC Rijnvogels is een voetbalvereniging die het belangrijk vindt om voor iedereen een omgeving te creëren waarin personen zich veilig voelen. Binnen een veilige omgeving kunnen alle leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet FC Rijnvogels er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus, helaas, kan dit ook binnen FC Rijnvogels plaatsvinden.

Er is een paar keer per jaar overleg met de vertegenwoordigers van de Normen- en Waardencommissies van de andere voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk. Gezamenlijke acties worden ondernomen zoals het opzetten van protocollen, het project ‘Ouders langs de lijn’ enz. Er wordt ook deelgenomen aan het KNVB-platform ‘sportiviteit en respect’ met commissies van voetbalverenigingen uit de Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest.

Wat doet onze Normen- en Waardencommissie en vertrouwenscontactpersoon? 
De Normen- en Waardencommissie is er voor de kleinere zaken die worden gemeld. Te denken valt aan onheus taalgebruik buiten de lijnen. Wat zich binnen de voetbalwedstrijden afspeelt, valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende scheidsrechter. De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag op sportpark De Kooltuin. Deze vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk en neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling op deze wijze:

– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
– Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn;
– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af in een geanonimiseerd verslag.

Hoe werken de Normen- en Waardencommissie en de vertrouwenspersoon? 
Heeft u of heb jij vragen aan ons als commissie of wil je iets melden, maak dan gebruik van dit speciale Meldformulier. Wij nemen dan contact op met de melder en gaan ook in gesprek met de persoon/personen waarover wordt gemeld. Dat wordt altijd teruggekoppeld naar onze melder. Maar los van het meldformulier kan iedereen binnen FC Rijnvogels de leden van onze commissie bellen met hun vraag. Dat is dan aan de voorkant waar de commissie meer adviserend is. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: ‘Hoe ga ik om met pestgedrag in mijn elftal?’, ‘Hoe maak ik een bepaald supportersgedrag langs de lijn bespreekbaar?’ enz. Deze preventieve vorm wordt helaas nog veel te weinig benut en is misschien ook niet zo bekend. De vertrouwens persoon binnen FC Rijnvogels is Miriam de Haas – Schelvis, zij is opgeleid tot Landelijk Gecertificeerd Vertrouwenspersoon en vervult deze functie ook beroepsmatig. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@fcrijnvogels.nl of telefonisch op nummer 06-15500978.

Wie: 
Maken deel uit van de Normen- en Waardencommissie?
– Gerard Bol (VZ) | 06-36316703 | normenenwaarden@fcrijnvogels.nl
– Annemiek Hulmer
– John Warmenhoven
– Thessa van der Voort
– Johan Smit

Is de vertrouwenscontactpersoon?
– Miriam de Haas – Schelvis | 06-15500978 | vertrouwenspersoon@fcrijnvogels.nl 

Is de contactpersoon voor de Normen- en Waardencommissie in het bestuur?
– Bart van der Vijver | secretariaat@fcrijnvogels.nl 

Is de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB? 
Wilt u/wil jij om welke reden dan ook een vertrouwenspersoon die volledig buiten de FC Rijnvogels staat? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB. Deze is louter te bereiken via de e-mail op vcp@knvb.nl 

Achtergrondinformatie! 
In de presentatiegids van FC Rijnvogels voor het seizoen 2017-2018 stelde de net door het bestuur aangestelde Normen- en Waardencommissie zich voor. Dat het geen imitatie van een soort ‘Rijdende rechter’ moet zijn bleek ook al uit de titel van deze eerste kennismaking ‘Geen verboden maar met elkaar plezier bij het voetbal’. Klik hier voor het hele bericht.

Een seizoen later, in de presentatiegids van 2018-2019, werd Miriam de Haas – Schelvis voorgesteld. Zij is de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon van FC Rijnvogels. In het interview onder de naam ‘Samen zorgen voor een veilige sportomgeving’ vertelt ze helder en klaar over haal rol als vertrouwenspersoon. Klik hier voor het hele bericht.

Meldplicht voor bestuurders en begeleiders
Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederlands (CVSN). Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij het NOC/NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. In de meldcode lees je de vertaling hiervan naar de praktijk en tips voor bestuurders bij een incident.

De NOC/NSF onderstreept het belang van deze meldplicht en roept ieder op deze meldplicht bekend te maken bij collega-bestuurders, maar zeer zeker ook bij de trainers/leiders/begeleiders binnen elke sportvereniging.

Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hem niet van het correct afhandelen van het incident. De melding wordt in het landelijke Case Management Systeem van de sport opgeslagen.

Heb je vragen of twijfels wat te melden of hoe dit in zijn werk gaat, neem dan contact op met de KNVB of het CSVN.

Protocollen waar de Normen- en Waardencommissie gebruikt van maakt
Door ze aan te klikken kunt u de complete protocollen lezen welke bij alle voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk worden benut door de Normen- en Waardencommissies:

Veiligheidsconvenant amateurvoetbal Katwijk (maart 2018)
Pestprotocol FC Rijnvogels
Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag FC Rijnvogels
Stroomschema klachtafhandeling
Toelichting proces klachtafhandeling
Taakstelling normen- en waardencommissie FC Rijnvogels (september 2017)
Taakstelling vertrouwenspersoon FC Rijnvogels (september 2017)
 

 

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media