HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS TRS

Normen en waarden

Normen en Waarden Commissie

 

Geen verboden maar met elkaar plezier bij het voetbal!

Het dagelijks bestuur van FC Rijnvogels heeft enige tijd geleden besloten om een normen- en waardencommissie in het leven te roepen. Kort voor de zomervakantie van 2017is die samengesteld en deze enthousiaste personen maken, ieder met zijn / haar eigen achtergrond en expertise daar sinds kort deel van uit: Kim Feelders (voorzitter), Ilona Lange, Annemiek Hulmer, Piet van Kampen, Gerrit Menkveld en John Warmenhoven. Dit voetbalseizoen zullen zij het containerbegrip ‘normen en waarden’ voor FC Rijnvogels op maat handen en voeten gaan geven.

Feelders: ,,Het dagelijks bestuur heeft ons een concrete opdracht verstrekt waar we direct mee aan de slag zijn gegaan. En voor de duidelijkheid, zo’n commissie komt niet uit de lucht vallen want onder de vlag van de K.N.V.B. is er de afgelopen jaren in heel het land al het nodige georganiseerd en op lokaal niveau verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan die actie in Limburg om ouders van de jongste voetballers te wijzen op hoe je ook echt kan genieten langs de lijn van het voetbalspelletje. We hoeven hier bij FC Rijnvogels zeker niet het wiel uit te gaan vinden, er bestaan in den lande al vele ‘best practices’. Wat wij met elkaar gaan opstellen raakt iedereen binnen de club, zowel binnen als buiten de lijnen, van jong tot oud.”

Er is voortdurend contact met een vast aanspreekpunt in het dagelijks bestuur. De opzet is om als het beleidsplan is opgesteld dat te presenteren aan de leden. De Algemene Leden Vergadering zal het dan moeten vaststellen en dan zal er mee moeten worden gewerkt. Op diverse plekken zoals de website en het clubblad, zal iedereen op de hoogte worden gehouden van bepaalde actiepunten. ,,Maar het belangrijkste is om het op zoveel mogelijk plekken binnen de vereniging ook met elkaar te bespreken. Wat willen we nu met elkaar? Waarom? Hoe willen we dat dan ook bereiken? Het geeft al die leden, zijnde spelers, trainers, supporters, ouders, dan ook de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan”, aldus de bevlogen voorzitter.

‘Zonder respect geen voetbal’ is de kreet die het spandoek siert dat binnenkort bij alle Katwijkse voetbalverenigingen zichtbaar wordt opgehangen. Hier zijn vijf vuistregels aan verbonden die naar vijf steekwoorden kunnen worden vertaald: sportiviteit, respect, positief, geweldloosheid en acceptatie. Met die andere voetbalverenigingen zal er dan ook geregeld overleg zijn om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Zijn er dan nu geen regels of afspraken op FC Rijnvogels? Feelders: ,,Natuurlijk wel, heel veel is er al maar te vaak is het niet bij iedereen bekend. Met de oprichting van deze normen- en waardencommissie wil het bestuur dat al die losse eindjes bij elkaar komen. Zo kan het gebeuren dat als men lid wil worden van FC Rijnvogels er ook getekend wordt voor wat wij, met elkaar, belangrijk vinden om plezier bij het voetbal te houden. En waar het anders loopt, is altijd het gesprek met elkaar het belangrijkste.”

De commissie heeft met Miriam Schelvis een vertrouwenspersoon, zij is dit ook beroepsmatig. Wat haar taken en werkzaamheden zijn wordt ook in het op te stellen beleidsplan vermeld. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@fcrijnvogels.nl en / of 06-15500978Feelders: ,,Heeft u of heb jij vragen aan ons als commissie of wil je iets melden, maak dan gebruik van dit speciale e-mailadres normenenwaarden@fcrijnvogels.nl, het meldformulier of bel mij op 06-22517179. Wij hebben als commissieleden er heel veel zin in om hiermee aan de slag te gaan vanaf dit voetbalseizoen wetende dat het ook nooit ophoudt en dat het ook alle leden en volgers van onze club raakt. Want FC Rijnvogels zijn we met elkaar!”         

Respect voor elkaar en elkaars spullen, het klinkt simpel maar dat is het zeker niet. Daar kan en moet ieder zijn / haar deel aan bijdragen om FC Rijnvogels een fijne club te laten zijn… en blijven.  

                                                                                         

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media