HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

ZOMERSLUITING | Zomerstop op De Kooltuin

Het seizoen zit er bijna weer op en de voorbereidingen voor het seizoen 2022-2023 zijn alweer in volle gang. Zoals ieder jaar hebben we in overleg met een aantal commissies besloten, tijdens de zomerperiode een rustperiode in te stellen voor het park en de vrijwilligers.

Vanaf maandag 20 juni tot en met vrijdag 12 augustus 2022 zal het sportpark ‘gedeeltelijk’ gesloten zijn.

Dit geldt niet voor de donderdagavonden tijdens het gebruikelijke zomeravond voetbal. Let wel op, dat er dan bijna tot geen materialen (doelen en ballen) aanwezig zijn en er geen gebruik gemaakt kan worden van kleedkamers. Dit is besloten om iedereen (spelers, speelsters, trainers, begeleiders en vrijwilligers) een rust periode te geven en om anderen de gelegenheid te geven om alles te inventariseren (materialen etc.) en voorbereidingen te treffen voor het volgende seizoen.

Let op!! Bovenstaand en onderstaand schema geldt niet voor de HR1 selectie en VR1 selectie. HR1 selectie zal in 2 periodes van de voorbereiding opbouwen (1e gedeelte datum N.N.B.) 2e deel voorbereiding start op 1 augustus. De startdatum van de VR1 selectie is nog niet bekend. Ook is er een oefenprogramma van HR1 en VR1 ingepland. Graag de wedstrijdsecretarissen incl. Pieter Hazenoot, daarvan op de hoogte brengen en dit met elkaar laten afstemmen en ook alle betrokkenen informeren zoals gebruikelijk.

Hieronder een korte opsomming voor de rest van de vereniging.

Periode 20-06-22 t/m 12-08-22
Sportpark gedeeltelijk gesloten: Er kan wel gebruik gemaakt worden van de kunstgrasvelden op de donderdagavond, maar niet van materialen.

Kleedkamers: Deze kunnen helaas niet gebruikt worden.

Gebruik van ballen. Dit in overleg met materialen@fcrijnvogels.nl.Het is nog niet inzichtelijk wanneer alle ballen geïnventariseerd zijn.Oefenwedstrijden: In deze periode worden geen oefenwedstrijden ingepland! (HR1 en VR1 uitgezonderd)

Periode vanaf 13-08-22 t/m beker/competitie 03-09-22
Trainingen selectieteams (jeugd): vanaf 14 augustus t/m begin van beker/competitie kan weer gebruik gemaakt gaan worden van de kunstgrasvelden.

Trainingen overige (jeugd)teams: vanaf 22 augustus t/m begin van beker/competitie kan weer gebruik gemaakt gaan worden van de kunstgrasvelden.

Gebruik van ballen: Dit in overleg met materialen@fcrijnvogels.nl. Het is nog niet inzichtelijk wanneer alle ballen geïnventariseerd zijn.

In principe zal vanaf maandag 22 augustus alles weer volgens schema kunnen gaan lopen (trainingsschema, veld en kleedkamer indeling zal dan door Pieter Hazenoot i.o.m. commissies, en Stichting opgemaakt zijn)

Oefenwedstrijden: vanaf zaterdag 20 augustus kunnen thuis oefenwedstrijden ingepland worden en dan in principe alleen voor de selectieteams. (Niet op trainingsdagen)

Grasvelden:  zijn te gebruiken tot en met 8 juni. Zonder tegenberichten kunnen de grasvelden vanaf 20 augustus gebruikt worden.

Trainen: mogelijkheid tot trainen is er tot en met 9 juni.

Graag ​vanuit iedere commissie de medewerking en inachtneming van dit alles.  

Bestuur FC Rijnvogels

30/06/2022

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media