HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Welkom!

Kanjers met een Rijnvogelhart

 Het is een open deur intrappen als we zeggen dat vrijwilligers het ‘cement van de samenleving zijn’. Als zij er niet waren zouden er heel wat instellingen en verenigingen gewoon ter ziele gaan of het zeer moeilijk krijgen. Dingen worden niet meer georganiseerd, ondersteund, wedstrijden zouden vervallen, optredens worden schaars of verdwijnen, onderhoud van accommodaties zou op een laag pitje staan of bedrijven moet worden ingehuurd en dat vormt een aanslag op de kas van de club. Vrijwilligers verdienen door hun inzet geld voor de vereniging of juister gesteld: zij zorgen er voor dat door hun inzet externe kosten zoveel mogelijk worden beperkt.

Eigenlijk vertel ik niets nieuws. Toch is het goed om het weer even aan de kaak te stellen want met name vrijwilligers voor het onderhoud van ons sportpark inclusief de opstallen worden zeer schaars. Het handjevol senioren dat zich hier nog voor inspant vergrijst, sterker nog, het zijn 70+ ers. Het aantal dunt verder uit ook volgend seizoen.

Daarom zijn wij ontzettend blij dat er zich 4 vrouwen sterk gaan maken voor schoonmaakwerkzaamheden in het sponsorhome/bestuurskamer en ook iets in de kantine. Dat werkt aanzienlijk verlichtend voor de mannen die het tot voor kort deden.Deze kunnen zich nu meer inzetten voor het buitengebeuren. In de herfst is het een continuproces om velden bespeelbaar te houden, terras, alle bestrating en de parkeerterreinen ordentelijk te houden, los nog van werk in de kleedkamers en kantine.

Wilma Plokker, Wilma Kerpershoek, Janny Ketting en Fiona van der Plas, geweldig dat jullie dit op dinsdagmiddag op je hebt genomen. Maar zoals jullie zelf terecht aangeven, het zou wel fijn zijn als er zich nog meer handjes willen melden dan kunnen wij het een beetje verdelen. Al is het maar voor één keer in de maand bijvoorbeeld. Elk uurtje is welkom. Wie sluit zich bij deze Kanjers met een Rijnvogelhart aan?

Een belletje naar Kees van Kampen 071-4071958, of 06-22364691 of naar mij, 071-3626996 of 06-23874021.

Piet van Kampen

 

11/10/2018

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media