HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Veiligheidsconvenant voor voetbalclubs in Katwijk

Harde aanpak in Veiligheidsconvenant amateurvoetbal Katwijk vastgelegd

 

Burgemeester, Politie en voorzitters ondertekenen document

 

‘Het is een goede zaak dat het convenant er gekomen is’ gaf burgemeester Cornelis Visser na afloop van de ondertekening in de bestuurskamer van Rijnsburgse Boys te kennen. ‘Voetballen moet een feest zijn, het moet gezellig blijven’ is de uitgesproken mening van de burgervader. Omdat de voorzitters van de vijf Katwijkse voetbalclubs het document mede ondertekenden gaven zij er blijk van achter de inhoud van het document te staan.

Door Piet van Kampen

 

In het convenant worden afspraken gemaakt over de voorbereiding van mogelijke risicowedstrijden, informatie uitwisseling en aanpak van probleemsupporters. Daarnaast wordt een sportparkverbod voor alle voetbalsportparken opgelegd en uitgevoerd. Een supporter die zich niet aan de regels houdt is op alle sportparken en het gebied er rondom niet meer welkom. Burgemeester Visser: ‘Bij calamiteiten volgt een snelle afhandeling van strafzaken en wordt er een dossier aangelegd. We moeten nu doorpakken’ klinkt de duidelijke taal van de burgervader die benadrukt dat men respect voor elkaar en de omgeving moet hebben. ‘Daarom is het goed dat op alle vijf de voetbalsportparken de grote spandoeken met de regels er op zijn aangebracht. Dat moet preventief werken’. Voetballen moet in een veilige en plezierige omgeving gebeuren’.

 

Handhaving en sancties

Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de betrokken partijen. Risicowedstrijden worden van tevoren uitvoerig besproken en nadien geëvalueerd. Probleemsupporters worden hard aangepakt. Bij calamiteiten wordt er aangifte gedaan. Op alle vormen van overtredingen van de regels staan sancties die, afhankelijk van de zwaarte van het delict, naar rato zullen worden uitgevoerd. Alcoholgebruik op en langs de velden is verboden en ook het schenken van alcohol aan personen beneden de 18 jaar. Dat was al een bekend gegeven evenals het rookverbod in de kantine. Ook het meenemen en afsteken van vuurwerk, fakkels en/of rookpotten is niet toegestaan. Supporters zijn verplicht zich met een ID kaart te kunnen identificeren. Binnen de clubs is het bestuur voor het supportersbeleid verantwoordelijk en ook ten aanzien van wangedrag en uitsluitingen. De taak van de politie is de handhaving van de openbare orde en het handhaven van de strafrechtelijke uitvoering. Het is nogal een flink pakket van afspraken, doelstellingen, maatregelen en voorwaarden die in het convenant zijn opgenomen. Dat alles ter meerdere eer en glorie om het beoogde plezier, de veiligheid en het respect voor alles en iedereen (dus ook de accommodatie) rondom het voetballen te waarborgen.

 

 

16/03/2018

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media