HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Normen- en waardencommissie FC Rijnvogels gastheer op bijzondere avond

Dat wij als NWC veel meer doen dan louter mogelijke meldingen te behandelen, bleek woensdagavond 30 oktober wel. Dat willen we hier ook geregeld met korte berichtjes voor belangstellenden laten zien. We waren die avond gastheer / gastvrouw voor ongeveer 25 vertegenwoordigers van voetbalverenigingen uit de Duin- en Bollenstreek en de gemeente Oegstgeest op de platformbijeenkomst ‘Sportiviteit en respect’, door de K.N.V.B. georganiseerd.
Twee punten die avond die voor iedereen belangrijk zijn (en die zeker ook bij FC Rijnvogels verder besproken zullen gaan worden):

  • Rosalie Huisman van de Hartstichting gaf een bevlogen presentatie over de plek van sportaccommodaties in relatie tot het streven naar een rookvrije generatie (zie: https://rookvrijegeneratie.nl ) De ambitie in het Preventieakkoord is dat in 2025 alle sportaccommodaties rookvrij zijn (RCL is al een voorbeeld in de regio). En er zijn vele manieren om dat doel te bereiken. Ervaringen en gedachten werden uitgewisseld in een boeiende discussie. Een gesprek wat zeker ook binnen onze vereniging op enig moment gevoerd moet gaan worden. Want ook deze avond bleek duidelijk dat er vele wegen naar Rome leiden.
  • Thymen Kruider, sportpedagoog van het bedrijf Grassroots Academy (zie https://grassrootsacademy.nl) vertelde over zijn pilot bij FC Oegstgeest waar hij teams en trainers / leiders begeleidt. Dat betreft dan vooral de vraag: ,,Hoe om te gaan met spelertjes met een bepaald gedrag?” Als sportpedagoog is hij breed inzetbaar. Aan de hand van een casus volgde er ook hier een pakkend gesprek met de slotopmerking dat we graag een keer Thymens expertise willen laten delen met jeugdtrainers van de voetbalverenigingen in Katwijk. Hier zal ook bij de jeugdcommissie van FC Rijnvogels worden gepolst waar de wensen liggen.

De volgende platformbijeenkomst van de K.N.V.B. is 25 maart bij Kagia.

(Foto: John Warmenhoven)

Namens de normen- en waardencommissie,
Gerard Bol.

07/11/2019

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media