HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Mededeling!!

Beste leden, vrijwilligers en vrienden FC Rijnvogels,

Zoals jullie allemaal weten hebben we als vereniging een roerige tijd achter de rug. Als interim-bestuur hebben we ons best gedaan om alle leden inzicht te geven in de huidige toestand van de vereniging en hebben we jullie betrokken bij het bepalen van de toekomst van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering van 25 november jongstleden zijn de uitkomsten van de ledenenquête gepresenteerd en hebben we jullie enig inzicht gegeven in de financiële huishouding van de vereniging.

Wij willen niet terugkijken op het verleden maar ons juist richten op de toekomst van FC Rijnvogels. Wij kiezen er daarom bewust voor geen uitspraken te doen over het ontstaan van de huidige situatie van onze vereniging. Iedereen die op dit moment een functie bekleed of heeft bekleed bij onze mooie vereniging heeft dat gedaan omdat zij het beste voor hebben en hebben gehad met FC Rijnvogels. Met veel tijd, energie en liefde voor de vereniging is in het verleden en wordt nu getracht de vereniging op te bouwen.

Op 5 december heeft onze oud-voorzitter een beledigende en kwetsende mail ontvangen. Bij het verder verspreiden van deze mail wordt ook negatief gesproken over het kantoor dat de vereniging administratief ondersteunt. Dit bericht is ondertussen door veel mensen gelezen. Wij veroordelen deze handelswijze en vinden dit FC Rijnvogels onwaardig. Eenieder die van mening is dat er na de Algemene Ledenvergadering nog zaken zijn die besproken moeten worden is van harte welkom om met het bestuur hierover in gesprek te gaan, de deur staat altijd open.

Hoewel de verspreiders van deze uitingen dit bij voorkeur anoniem doen, zijn er in deze tijd van cybercriminaliteit gelukkig manieren om de herkomst van anonieme berichten te achterhalen. Het is triest dat een bestuur van een voetbalvereniging zich hiermee bezig moet houden, maar in het belang van de vereniging hebben wij deze stap gezet.

We willen al onze leden, vrijwilligers en anderen die FC Rijnvogels een warm hart toedragen oproepen zich niet te laten leiden door deze uitingen van onruststokers. FC Rijnvogels is een mooie, sterke vereniging die hier ver boven staat.

Namens FC Rijnvogels

Interimbestuur: Fred, Gerrit, Mart en Ilona

Businessclub: Marcel en Chris

Normen- en Waardencommissie: Gerard, Annemiek, Piet en John

06/12/2019

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media