HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

BESTUUR | Een mooie dag met een schaduwzijde

Beste allemaal,

Afgelopen zaterdag hebben we onze rentree gemaakt in de 3e Divisie met een thuiswedstrijd tegen Hoek. Ondanks de 1-0 winst kunnen we niet met een goed gevoel op deze dag terugkijken. De afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig geweest om onze vereniging en ons sportpark voor te bereiden om de promotie naar deze divisie. Vanuit de KNVB worden vereisten gesteld, zeker voor wat betreft het veiligheidsbeleid. We zijn hiermee aan de slag gegaan, wat onder andere geresulteerd heeft in de inzet van handhaving op het Sportpark tijdens de wedstrijden van Heren 1. Afgelopen zaterdag was onze rentree in de 3e Divisie en hebben we op voorhand geprobeerd alles conform de KNVB-richtlijnen in te vullen.

Maar hoe goed je je als club ook voorbereid, je kunt het scenario van afgelopen zaterdag niet voorspellen. We werden op het sportpark verrast door een bus vol zogeheten “supporters”, waarvan van meet af aan al duidelijk was dat ze niet alleen kwamen voor het kijken naar een voetbalwedstrijd. Vanuit de vereniging Hoek wist men ook niet dat deze bus naar FC Rijnvogels onderweg was, we hebben in ieder geval geen bericht hierover ontvangen. Al tijdens de rust vonden deze mannen het nodig om richting een aantal van onze jeugdige supporters (tussen de 12 en 15) zich verbaal onfatsoenlijk te manifesteren. Tijdens de wedstrijd waren er al de nodige reclameborden gesneuveld. Na de wedstrijd, die op het veld al in een beladen sfeer eindigde, werden de supporters van Hoek via onze gebruikelijke bezoekersuitgang verzocht het park te verlaten. De “heren” van Hoek hadden hier geen boodschap aan en besloten om zich via ons supportersterras naar de uitgang te begeven. Wat er hier gebeurde hebben jullie allemaal al in de diverse media kunnen lezen.

Het is voor ons niet te verteren dat onze vereniging op deze wijze de rentree in de 3e Divisie heeft gemaakt. Wij nemen als bestuur afstand van alle gekleurde berichtgeving in de media. Uitspraken die gedaan zijn en worden over het niet goed georganiseerd zijn of het opzettelijk “spitsroeden laten lopen van de Hoek-supporters” over een overvol Rijnvogels terras geven een niet-realistisch beeld van wat er daadwerkelijk op het sportpark heeft plaatsgevonden. De FC Rijnvogels supporters zijn opzettelijk door deze groep uit Hoek op een overvol terras aangevallen, waarbij mensen zichzelf hebben verdedigd.

Het bestuur van FC Rijnvogels waarschuwt bij deze alle bezoekers en eigen leden/supporters van onze vereniging dat we geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld meer tolereren op ons Sportpark. Ook zullen we in voorkomende gevallen waarbij mensen uit naam van FC Rijnvogels zich misdragen bij andere verenigingen met harde hand optreden.

Wij hebben ondertussen contact met het bestuur van Hoek en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de raddraaiers voorlopig niet meer welkom zijn bij welke 3e divisie wedstrijd dan ook. Want wat er zich zaterdag heeft afgespeeld op wensen wij geen enkele van onze collega 3e divisieploegen toe!

Bestuur FC Rijnvogels

22/08/2022

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media