HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Afscheid en welkom in Dagelijks Bestuur

Tijdens de ingelaste extra Algemene Ledenvergadering van woensdag 19 september werd er afscheid genomen van Bart van den Vijver. Bart was het langst zittende lid van het bestuur en heeft 16 jaar de secretarisfunctie vervuld. De laatste 2 jaar was hij de bewaarder van de schatkist. Bart blijft op de achtergrond wel actief als steun- en toeverlaat voor de ledenadministratie, een klus waar Ilona Lange haar handen ook vol aan heeft. Voorzitter Peter Plug betitelde Bart als ‘het geweten van de vereniging’. Een man die van de hoed en de rand wist. Bart gaat binnenkort een vrijwilligerscommissie in het leven roepen.

Tijdens de vergadering werden 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Erwin Stolk vervult de vacature die destijds was ontstaan omdat Kees Glasbergen de functie niet meer kon combineren met werk en gezin. Erwin heeft ook ervaring in het verenigingsleven. André Kruger is de opvolger van Bart. André is een man die veel van financiën weet dus deze belangrijke taak is hem wel toevertrouwd. Beide heren werden door de aanwezigen heel veel succes met hun job gewenst. Tijdens de vergadering werden de commissies benoemd waarvan een der bestuursleden de contactpersoon is.

.Binnenkort is dit overzicht op de website onder de button ‘Bestuur’ terug te vinden.

Erwin Stolk

Bloemetje en bon voor Bart

André Kruger

20/09/2018

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media