HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

BESTUUR | Algemene ledenvergadering woensdag 22 juni

Op woensdagavond 22 juni vindt de algemene ledenvergadering van FC Rijnvogels plaats in de kantine aanvang 19.30

Agenda ALV FC RIJNVOGELS d.d. 22 06 2022

  • Opening
  • Verslag ALV 27 09 2021
  • Speerpunten bestuur 2020 – 2023
  • Financiën; decharge cijfers boekjaar 2020-2021
  • Beleidsplan vrijwilligers FC Rijnvogels
  • Verandering standaardkleuren broek m.i.v. seizoen 2022 – 2023
  • Binnengekomen stukken/ mededelingen
  • Rondvraag

De vergaderstukken kunt u opvragen door een mail te sturen naar: penningmeester@fcrijnvogels.nl
De financiële stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering worden ingezien. (deze zijn niet opvraagbaar)

Bestuur FC Rijnvogels

16/06/2022

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media