HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

BESTUUR | Algemene ledenvergadering maandag 17 april

Op maandagavond 17 april vindt de algemene ledenvergadering van FC Rijnvogels plaats in de kantine aanvang 19.30

Agenda ALV FC RIJNVOGELS d.d. 17 04 2023

  • Opening
  • Verslag ALV 22 06 2022
  • Speerpunten bestuur 2020 – 2023 (update)
  • Financiën; decharge cijfers boekjaar 2021-2022
  • Beleidsplan vrijwilligers FC Rijnvogels
  • Binnengekomen stukken/ mededelingen
  • Rondvraag

De vergaderstukken kunt u opvragen door een mail te sturen naar: penningmeester@fcrijnvogels.nl
De financiële stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering worden ingezien. (deze zijn niet opvraagbaar)

Bestuur FC Rijnvogels

16/04/2023

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media