HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Kunstgraskorrels

Het is al weer een aantal weken geleden dat het TV programma Zembla met het nieuws over giftige stoffen in de korrels voor het kunstgras naar buiten kwam. We willen u en jullie even bijpraten over hoe de zaken er nu voorstaan. Zoals nu bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.

Onderzoeksopzet RIVM

In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.

SBRcheck.nu

Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de velden ligt. Deze check staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.

Tijdens het reguliere overleg met de buitensportverenigingen in Katwijk heeft wethouder Van der Spijk met de voetbalverenigingen afgesproken dat zij zichzelf aanmelden bij de VACO via www.SBRcheck.nu. FC Rijnvogels heeft dat inmiddels gedaan en is in afwachting van een afspraak.

Bestuur FC Rijnvogels

09/11/2016

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media