HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

AANKONDIGING| Algemene ledenvergadering op 29 juni 2020

De afgelopen weken heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheid tot het houden van een algemene ledenvergadering (ALV) die past binnen de huidige COVID-19 restricties. We hebben hierbij alle mogelijkheden de revue laten passeren en hebben uiteindelijk in ons overleg van donderdag 14 mei 2020 besloten om de ALV op digitale wijze aan te bieden aan de leden van FC Rijnvogels.

Omdat dit voor ons ook nieuwe materie is, zijn we nog bezig met de uitwerking hiervan. Gelukkig is er door een aantal partijen op de markt al goed nagedacht over de praktische uitvoering van een digitale ALV. Zodra bekend is hoe een en ander in de praktijk gaat werken zullen we jullie tijdig hierover verder informeren.

Wat we wel al bepaald hebben, is dat de ALV op maandag 29 juni 2020 vanaf 20.00 uur zal plaatsvinden. Dit bericht is hiermee ook dus de officiële aankondiging van de ALV. De agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering zullen worden door het bestuur uiterlijk 2 weken voor de vergadering (15 juni 2020) aan alle leden digitaal ter beschikking gesteld.

In ieder geval zal de verkiezing van het nieuwe bestuur op de agenda staan. Dat betekent dat wij op korte termijn een voorstel zullen doen voor de invulling van het nieuwe bestuur. Het spreekt voor zich dat het interim-bestuur zal aftreden op het moment dat de ALV akkoord gaat met dit voorstel.

Omdat het belangrijk is dat u weet waarvoor u kiest, zal dit potentiële nieuwe bestuur ook uiterlijk 2 weken voor de ALV hun visie delen met de leden. Uiteraard zal het nieuwe bestuur de lijn gaan volgen die door het interim-bestuur is uitgezet, met als leidraad de ledenraadpleging die in november 2019 heeft plaatsgevonden.

Het staat eenieder vrij om een alternatief bestuur of bestuurslid voor de rol van voorzitter, penningmeester of secretaris aan te melden. Graag ontvangt het huidige interim-bestuur dan uiterlijk 2 weken voor de ALV (15 juni 2020) een plan van aanpak waarin de visie van dit bestuur/bestuurslid duidelijk beschreven wordt, zodat we dit ook kunnen delen met de leden.
Op deze wijze kunnen wij het ingezette beleid, zoals bepaald door de leden, waarborgen.

Hopelijk geeft dit bericht voor nu voldoende informatie. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn die jullie met ons willen delen, stuur deze dan naar secretariaat@fcrijnvogels.nl.

Met vriendelijke groeten,

v.l.n.r.
Mart de Groot
Fred Verboon
Ilona Lange
Bart van der Vijver
Marcel van Duijn
Mikel de Jong

22/05/2020

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media